Article metrics

Download PDFPDF
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: October 2007 to September 2023

AbstractFullPdf
Oct 2007001
Jun 2008001
Aug 2008003
Oct 2008001
Dec 2008001
Mar 2009001
May 2009001
Aug 2009002
Jan 2010001
Jun 2010001
Jul 2010001
Aug 2010001
Sep 2010001
Jan 2011001
Nov 2011001
Dec 2011001
Jan 2012001
Mar 2012002
Apr 2012002
May 2012001
Oct 2012006
Dec 2012003
Mar 2013001
Apr 2013001
May 2013002
Mar 2014003
Apr 2014002
May 2014001
Nov 2014001
Dec 2014001
Mar 2015107
Apr 2015001
Jun 2015001
Sep 2015001
Dec 2015002
Jan 2016002
Feb 2016001
Mar 2016003
Jun 2016001
Aug 2016001
Sep 2016001
Oct 2016004
Jan 2017001
Feb 2017001
Jun 2017001
Mar 2018002
Jul 2018001
Aug 2018001
Oct 2018001
Feb 2019001
Mar 2019002
Apr 2019003
May 2019003
Jun 2019003
Jul 2019003
Aug 2019004
Sep 2019003
Oct 2019001
Nov 2019003
Dec 2019002
Jan 2020002
Feb 2020002
Mar 2020003
May 2020001
Jun 2020003
Jul 2020003
Aug 2020005
Oct 2020003
Nov 2020001
Dec 2020002
Feb 2021003
Mar 2021002
Apr 2021003
May 2021001
Jun 2021003
Jul 2021001
Aug 2021002
Sep 2021002
Oct 20210015
Nov 20210010
Jan 2022002
Feb 2022002
Apr 2022002
May 2022007
Jun 2022002
Aug 2022002
Sep 2022004
Oct 2022003
Nov 2022001
Dec 2022001
Jan 2023002
Feb 2023001
Apr 2023001
May 2023004
Jul 2023005
Aug 2023007
Sep 2023005
Total10225