sarcoma

 • Histological background of dedifferentiated solitary fibrous tumour
  Yuichi Yamada, Kenichi Kohashi, Izumi Kinoshita, Hidetaka Yamamoto, Takeshi Iwasaki, Masato Yoshimoto, Shin Ishihara, Yu Toda, Yoshihiro Ito, Yuki Kuma, Yui Yamada-Nozaki, Yutaka Koga, Mikiko Hashisako, Daisuke Kiyozawa, Daichi Kitahara, Fumiya Narutomi, Yusuke Kuboyama, Takahito Nakamura, Takeshi Inoue, Munenori Mukai, Yumi Honda, Gouji Toyokawa, Kenji Tsuchihashi, Fumiyoshi Fushimi, Kenichi Taguchi, Kenichi Nishiyama, Sadafumi Tamiya, Yumi Oshiro, Masutaka Furue, Yasuharu Nakashima, Satoshi Suzuki, Toru Iwaki, Yoshinao Oda
 • Paraduodenal/pancreatic Ewing sarcoma is very rare and therefore may be mistaken for neuroendocrine carcinoma
  Newton A C S Wong, Sari Suortamo, Elinor George, Sophie Beavers
 • Gene of the month: TFE 3
  Karen Pinto, Runjan Chetty
 • Enigmatic intranodal spindle cell lesion
  Alessandro Pietro Aldera, Dhirendra Govender