Editor's choice

Gene of the month: Cornulin

Rajandeep Kaur, Anshika Chauhan, Shabir Ahmad Bhat, Debajyoti Chatterjee, Sushmita Ghoshal, Arnab Pal

10.1136/jclinpath-2021-208011

December 30, 2021