Virtual case of the month

Unexpected finding

Natalia G Vallianou, Nikolina Stavrinou, Fotis Panagopoulos, Eleni Geladari, Alexandros G Sykaras, Christine Vourlakou

10.1136/jclinpath-2020-206770

October 13, 2020